fredag 11 april 2014

Saker som gör mig förvånad.


 • Ungdomar som har fasta heltidsjobb
 • Folk som bor i hyreslägenhet med förstahandskontrakt
 • Folk som inte lider eller har lidit av psykisk ohälsa
 • Kvinnor över 20 som aldrig utsatts för någon form av sexuellt övergrepp
 • Män som inte utövar maskulinitet
 • Studenter som klarar sig på enbart studiestöd
 • Sjukskrivna som får sjukersättning
 • Förstföderskor som inte får underlivsskador vid förlossning
 • Skolungdomar som inte är utbrända
 • Offentliga rum utan reklam
 • Tåg som avgår i tid

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar